Werkwijze

Kennismaking

Om uit te zoeken of de hulpvraag van uw kind of de hulpvraag van u als ouders past bij Integratieve Kindertherapie, wil ik u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek in mijn praktijk. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft en de therapie past bij uw kind.

Dit korte oriënterende gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Wanneer tijdens dit gesprek besloten wordt om een therapeutisch traject in gang te zetten, wordt de volgende stap gestart. Wilt u alleen ouderbegeleiding, is dit natuurlijk ook mogelijk.

Intakegesprek

Het doel van het intakegesprek is het helder krijgen van de hulpvraag van uw kind en de eventuele hulpvraag van u als ouders.  Het gesprek vindt plaats zonder uw kind. Zo kunt u vrij praten over dat wat uw kind en u bezig houdt. Om me goed te kunnen voorbereiden op dit gesprek, vraag ik u een intakelijst in te vullen. Tijdens ons gesprek bespreken we waar u en uw kind mee geholpen willen worden. U krijgt in dit gesprek nieuwe inzichten en handvaten om de hulpvraag van uw kind thuis te begeleiden, want u bent immers als ouder ieder op uw eigen wijze de belangrijkste hulpbron van uw kind. Besluit u het traject in te gaan, dan  ga ik na het intakegesprek 5 keer individueel met uw kind aan de slag.

Kindsessies

Uw kind komt 5 keer (wekelijks) bij mij spelen. Tijdens deze sessies is de hulpvraag van uw kind het uitgangspunt. Uw kind gaat d.m.v. diverse speel- en praatwerkvormen aan het werk om oplossingen te vinden voor dát wat zo naar en lastig is voor hem of haar. Samen met het kind beslis ik of hij/zij bij het evaluatiegesprek wil zijn om te vertellen hoe het met hem/haar gaat. Soms is een kind daar zelf nog niet aan toe en vraag ik toestemming of dat ik "de stem" van het kind mag zijn want, ik ben immers de therapeut van het kind. Tijdens de kindsessies is er voor u op beide locaties een wachtruimte aanwezig. Het is fijn als u aanbelt op de afgesproken tijd, vooral nu in de coronaperiode heb ik veel tijd nodig tussen twee sessie om alles te poetsen en gereed te maken voor uw kind.

Oudergesprek

Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van het traject besproken. Samen kijken we naar de groei en veranderingen. We bespreken wat eventueel verder nog nodig is of we maken de keuze dat het traject afgerond mag worden met een afsluitsessie voor het kind. Dit gebeurt ook altijd in afstemming met het kind. Bij de intensieve, kortdurende begeleidingswijze van integratieve kindertherapie duurt een traject gemiddeld tussen de 5 en maximaal 15 kindsessies. 

Afsluitsessie

Als we samen in ons oudergesprek besloten hebben dat we het traject met een positief resultaat kunnen gaan afsluiten dan volgt er nog 1 afsluit sessie met uw kind. In deze afsluitsessie ronden we het traject af en vieren we wat uw kind bereikt heeft. In deze sessie bestendigen we therapeutisch de veranderingen die uw kind heeft bewerkstelligd. Zo heeft elk traject een goede kop, middenstuk en staart.

Nazorg

Nazorg is afhankelijk van de wensen van u als ouder en uw kind. Samen stemmen we af wat u prettig vindt. Mocht het wenselijk zijn in het traject dat overige betrokkenen of de school van uw kind meegenomen worden in de begeleiding, bijvoorbeeld d.m.v. observatie en gesprek met de leerkracht, dan is dit mogelijk. Integratieve Kindertherapie is zorg op maat. Samen kunnen we kijken naar wat nodig is in het belang van uw kind.