Kwaliteit

Een van de belangrijkste basisvoorwaarden van integratieve kindertherapie is het werken op basis van vertrouwen. Ik heb daarvoor mijn therapeutische eed afgelegd en kunt u rekenen op mijn betrouwbaarheid als therapeut. In een open en professionele setting kunnen we alles bespreken.  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst zelf. Dan hoop ik dit in een gesprek samen te kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging; de VIT. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij een geschilleninstantie genaamd SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)